header
  • Din trygghet
  • Referanser

 

Sertifikater og godkjenninger

tmr

Fagbrev

Fagkunnskap gir trygghet er ikke bare et slagord, det er selve målet med fagbrevordningen. Tømrer er en lovbeskyttet tittel som kun innehavere av godkjente fagbrev kan benytte seg av.

vtrom

Byggebransjens Våtromsnorm

Før du engasjerer profesjonelle til å bygge badet ditt, så sjekk at firmaet er en godkjent bedrift. Godkjente bedrifter er forpliktet til å bruke godkjente produkter og håndverkere som er sertifisert etter Byggebransjens våtromsnorm, BVN.

ansvar

Godkjent for ansvarsrett

Godkjenning som tildeles av Statens Bygningstekniske Etat til bedrifter som har dokumentert at foretaket innehar tilstrekkelig fagkompetanse til å kunne frambringe et sluttprodukt med den kvalitet eller beskaffenhet som er fastsatt i plan- og bygningslovgivningen.

hus1hus2hus3